Dil Seçin
tren

Webb Tipi Konveyörler

Webb Tipi Konveyörler

Genellikle, ağır hizmet gerektiren ve hassas taşıma ihtiyacı duyulmayan çeşitli endüstrilerde sıklıkla kullanılan Webb tipi askılı konveyörler, günümüz teknolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sağlamlığının yanı sıra basit yapıda olması ve az bakım gerektirmesi nedeniyle tercih edilen konveyör sistemleridir. Tahrik ünitesi vasıtasıyla hareket ettirilen zincirlerin üzerine monte edilen trolleylerin, NPI profilleri üzerinde ilerleyerek asılan yükleri taşıması prensibiyle çalışır. Zincirler yapılarından dolayı, x ve y eksenlerindeki yatay hareketlerinin yanı sıra z ekseni üzerindeki düşey hareketlere de müsaittir. Yatay dönüşler kasnaklı ve rulolu tiplerde farklı ölçü ve açılarda, dikey dönüşler de trolley mesafelerine de bağlı olarak değişen çap ve açılarda üretilmektedir. Bu sistemlerde zincirler, yan bakla, orta bakla ve pim adı verilen ve yüksek karbonlu çelikten sıcak dövme yöntemiyle imal edilmiş 3 parçadan oluşur. Zincir baklaları birbirlerine perçinsiz olarak bağlandığından, montajı ve sökülmesi oldukça kolaydır. Trolleyler, aralarına taşıyıcı lamaların bağlandığı ve üzerlerine rulmanların monte edildiği birbirine simetrik 2 gövdeden oluşur. Rulmanlar, 200 ºC sıcaklıkta çalışabilecek yapıda özel tip konveyör rulmanıdır. Gövdelerse, yüksek karbonlu çelikten sıcak dövme yöntemiyle imal edilmiştir. Trolley rulmanları, gövdeler üzerinde bulunan gresörlükler vasıtasıyla yağlanır. Tahrik üniteleri, düz ray üzerinde hareketi sağlayan katerpiller, veya dönüş rayı üzerine monte edilmiş açılı tip olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Katerpiller tipi tahrik gruplarının, farklı güçlerde sabit ve yüzer konstrüksiyonlu alternatifleri bulunmaktadır. Benzer şekilde açılı tahrik gruplarının da 90º ve 180º ‘lik dönüşler üzerinde yine sabit ve gergili olmak üzere, değişik tip ve güçleri mevcuttur.

Üretim programımızda 3”, 4” ve 6” Webb tipi konveyör sistemleri bulunmaktadır. Kullanılacak konveyör tipi, azami birim yükün ağırlığı, ve dolaşım planının durumu göz önüne alınarak belirlenir. Bütün sistemlerde iki trolleyin bara ile birleştirilmesi, azami birim yük taşıma kapasitesini iki katına çıkarır.

web-tipi-konveyörler-1

ZİNCİR : Yan bakla, orta bakla ve pim adı verilen yüksek karbonlu çelikten sıcak dövme yöntemiyle imal edilmiş 3 parçadan oluşur.Farklı mukavemet değerlerine sahip tip ve ebatlarda üretilmektedir.

web-tipi-konveyörler-2

TROLLEY: Dövme çelik malzemeden imal edilmiş simetrik 2 gövde üzerine, özel tip konveyör rulmanı monte edilerek birbirine bağlanmış taşıyıcı parçalardır. Farklı model ve kapasitelerde üretilmektedir.

web-tipi-konveyörler-3

KASNAKLI YATAY DÖNÜŞ: Zincirin yatay eksende kasnağa yaslanarak yön değiştirmesini sağlayan dönüşlerdir. İhtiyaca göre değişik çap ve açılarda imal edilmektedir.

web-tipi-konveyörler-4.JPG

RULOLU YATAY DÖNÜŞ: Kasnaklı modellerin kullanılamadığı durumlarda, dönüş yayı boyunca ruloların art arda dizilmesiyle oluşan parçalardır.

web-tipi-konveyörler-5

AĞIR YÜK TAŞIMA UYGULAMASI : Ağır yüklerin taşınabilmesine imkan veren trolleylerdir.

web-tipi-konveyörler-6

AĞIR YÜK TAŞIMA UYGULAMASI : Ağır yüklerin taşınabilmesine imkan veren trolleylerdir.

web-tipi-konveyörler-7

DİKEY DÖNÜŞ EĞRİSİ: Konveyör güzergahında kot farkı gereken bölümlerde kullanılan eğrilerdir. İhtiyaca göre değişik açı ve çaplarda üretilmektedir.

web-tipi-konveyörler-8

DÖNÜŞ ÜZERİNDEKİ TAHRİKLER : Dönüş rayı üzerine monte edilmiş dişli vasıtasıyla sistemin hareketini sağlayan, farklı güçlerde sabit veya gergi konstrüksiyonlu üretilen tahrik gruplarıdır.

web-tipi-konveyörler-9

GERGİ ÜNİTESİ: Zincirin uzamasıyla oluşan boşlukları önleyerek gerginliği sağlayan ünitelerdir.

web-tipi-konveyörler-10

KATERPİLLER TAHRİK ÜNİTESİ: Düz ray üzerine monte edilmiş katerpiller zinciri üzerindeki itici tırnaklar sayesinde sistemi hareket ettiren, farklı güçlerde sabit ve yüzer konstrüksiyonlu olarak imal edilen ünitelerdir.

WEBB KONVEYÖR TİPLERİ:

3” (TR348): Bu sistemler, zincir hatvelerinin 3” e yakın olmasından dolayı bu isimle adlandırılırlar. Zincir üzerine monte edilen trolleyler NPI 80 – 100 profil üzerinde hareket edebilirler. Trolleylerin birim yük taşıma kapasiteleri 140 Kg , zincirin kopma mukavemeti 11000 Kg’dır. Trolleyler, zincirlerin yalnız orta baklalarına bağlanabildiğinden ara mesafeleri 6” ve katları olarak belirlenebilir.

4” (TR458): Bu sistemler, zincir hatvelerinin 4” e yakın olmasından dolayı bu isimle adlandırılırlar. Zincir üzerine monte edilen trolleyler NPI 100 – 140 profil üzerinde hareket edebilirler. Standart trolleylerde birim yük taşıma kapasitesi 200 Kg , zincirin kopma mukavemeti 22000 Kg’dır. Bu tip konveyörlerde 4 rulmana sahip ağır tip trolleyler vasıtasıyla 450 kg ağırlığa kadar birim yükler taşınabilir. Trolleyler, zincirlerin yalnız orta baklalarına bağlanabildiğinden ara mesafeleri 8” ve katları olarak belirlenebilir.

6” (TR678): Bu sistemler, zincir hatvelerinin 6” e yakın olmasından dolayı bu isimle adlandırılırlar. Zincir üzerine monte edilen trolleyler NPI 160 – 180 profil üzerinde hareket edebilirler. Trolleylerin birim yük taşıma kapasiteleri 400 Kg , zincirin kopma mukavemeti 38500 Kg’dır. Trolleyler, zincirlerin yalnız orta baklalarına bağlanabildiğinden ara mesafeleri 12” ve katları olarak belirlenebilir.